klacht over zorgverlener

Klacht

Heeft u een klacht over de huisartsenzorg? Laat het de praktijk of de huisartsenpost weten. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen we de klacht ook niet proberen op te lossen.

Een klacht kan te maken hebben met het gegeven advies, de behandeling of bejegening door de zorgverlener of de wachttijden aan de telefoon.

De klacht kan gericht zijn tegen de doktersassistente, praktijkondersteuner of waarnemend huisarts in de huisartsenpraktijk of de doktersassistente/triagiste of huisarts in de huisartsenpost.

Stap 1: Bespreek uw klacht met uw huisarts of met de huisartsenpost
Indien u een klacht heeft over huisartsenpraktijk Matenpark kunt u dit bespreken op het spreekuur, telefonisch of een mail sturen naar klacht@huisartsenpraktijk-matenpark.nl

Stap 2: Inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris
Komt u er samen met uw huisarts of de betreffende huisartsenpost niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. In het geval van Huisartsenpraktijk Matenpark kunt u een beroep doen op de hulp van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van HOOG. Dit geldt ook wanneer u een klacht heeft over de zorg die verleend is door de huisartsenpost in Apeldoorn, Winterswijk en Zutphen (deze zijn onderdeel van HOOG).

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts/huisartsenpost om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie HOOG: Tel. 085 – 53 63 109

Stap 3: Klacht voorleggen aan landelijk erkende geschilleninstantie
Als de klacht ook na bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Elke huisarts en huisartsenpost in Nederland is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie voor huisartsenzorg. De onafhankelijke klachtenfunctionaris (die u heeft geholpen bij stap 2) kan u helpen in contact te treden met de betreffende geschilleninstantie.

marker google

Huisartsenpraktijk Matenpark is gevestigd boven Apotheek de Gaarde.
Waleweingaarde 2, 7329 BD Apeldoorn

Bekijk locatie met Google Maps