Welzijn op recept

Welzijn op recept
Samen met welzijnsmedewerkers, eerstelijns zorgverleners en wijkbewoners heeft het Trimbos-instituut ‘Welzijn op recept’ ontwikkeld voor wijkbewoners die zich met psychosociale problemen bij de huisarts melden.

Vraag
Hoe kunnen we de kwaliteit van leven en het welbevinden van de wijkbewoners verhogen en het (onnodige) zorggebruik voor psychosociale klachten verlagen?

Aanpak
Het Trimbos-instituut heeft ondersteuning geboden bij de ontwikkeling en implementatie van ‘Welzijn op recept’ voor de meest voorkomende psychosociale problemen in de wijk.

De verschillende welzijnsinterventies zijn in overleg met welzijnsmedewerkers en eerstelijnszorgverleners ondergebracht in de categorieën: positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen (zes ‘Principes van geluk’). Een welzijnsarrangement bestaat uit activiteiten die onder één van deze zes ‘Principes van duurzaam geluk’ vallen. In een beslisdiagram is zichtbaar gemaakt welke interventies bij welk ‘Principe van duurzaam geluk’ horen, en passen bij welk psychosociaal probleem.

Voor wie van toepassing
Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een positieve draai aan het leven te geven. Mogelijk zijn er klachten door een (recente) ingrijpende gebeurtenis, relatieproblemen of verlies van werk. Wellicht zou u meer mensen willen leren kennen of uw talenten met anderen willen delen. U wilt wel in actie komen en er iets aan doen, maar weet niet precies hoe. In dat geval is Welzijn op Recept een uitkomst.

Activiteiten op recept
Via Welzijn op Recept kunt u deelnemen aan diverse activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Deze activiteiten kunnen helpen om meer sociale contacten, zingeving, plezier of energie te krijgen, zonder dat er direct therapie nodig is. Samen met een welzijnscoach, een sociaal werker, kijkt u welke activiteiten bij u passen. In de folder van Welzijn op Recept staan voorbeelden van mogelijke activiteiten.

Kosten
Gesprekken met de welzijnscoach zijn gratis. Sommige activiteiten vragen een eigen bijdrage. De welzijnscoach kan u hier meer over vertellen.

Aanmelden
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor Welzijn op Recept? Dan kunt u contact opnemen met een van de welzijnscoaches via mail welzijnoprecept@stimenz.nl of telefonisch:

Apeldoorn Zuidwest
Gerda Kamphuis 088 784 63 99
Lilian Wolters 06 13 39 24 88
Gerjanne van Middendorp 088 784 62 20

 

Extra info voor verwijzende huisartsen: Folder verwijzers welzijn op recept

marker google

Huisartsenpraktijk Matenpark is gevestigd boven Apotheek de Gaarde.
Waleweingaarde 2, 7329 BD Apeldoorn

Bekijk locatie met Google Maps